Thursday, January 22, 2015

Due Date Today and on MondayPAALALA:  Lahat po ng may pagkakautang na DALAWANG BUWAN ay nakalinyang MAPUTULAN ng serbisyo ng SIWADI. Upang makaiwas sa abala at dagdag bayarin maari po lamang magbayad ng maaga. May PhP 200.00 na "Reconnection Fee" sa sinimang gustong ibalik ang serbisyo ng SIWADI